När det gäller husbilar så utför vi all samma service som för husvagnar och lite mer. Även för husbilar kan vi reparera allt från en trasig lykta till stora skador där hela väggar behöver bytas ut och vi ser alltid till att din husbil får rätt service. På en husbil kan servicen röra sig om kamremsbyte, service, AC-reparation, tillbehör m.m. Vi utför allt det.

Tjänster vi utför på husbilar:

  • Service
  • Däckservice
  • Reparationer
  • AC-Service
  • El
  • Garantiarbeten